Hofstedering: gescheiden riool stelsel en biodiversiteit

Kijk eens goed naar die grote putdeksels in de weg (let op het verkeer !). Zie je de letters RW of VW staan?

Hier liggen 2 rioolstelsels in de wijk. Een buizenstelsel om het vuile water van de WC, badkamer, keuken etc. te verzamelen en naar de rioolwaterzuivering aan de Maatweg te brengen. Dat buizenstelsel heeft putdeksels met de letter VW (vuil water). De RW staat voor regenwater. Dit stelsel zamelt  het regenwater in van het dak van het huis, schuur en de straat. Het schone regenwater stroomt naar de dichtstbijzijnde vijvers in Overhees. De gemeente heeft voor dit stelsel gekozen omdat het grondwater te ondiep is en de bodem laat het water niet zo goed door. Het wordt dan veel te ingewikkeld om het regenwater in de bodem te laten zakken. De tusenberm wordt ecologisch beheerd, dat wil zeggen dat deze maar 1x per jaar wordt gemaaid. Dit houdt de berm aantrekkelijk voor insecten en vogels en biedt voldoende schuilmogelijkheden.

Meer informatie over subsidies/financiering en over Energietransitie vindt u hier https://nieuweenergie.soest.nl

Digitaal energieloket: www.duurzaambouwloket.nl/soest

Lat: 52.1746196
Long: 5.2701022

Een momentje...
Cookie-instellingen