Fietsersbond Soest

Als plaatselijke afdeling van de Landelijke Fietsersbond proberen we het fietsgebruik te bevorderen en komen we op voor de belangen van de fietser in de gemeente Soest. Dat gaat voornamelijk door communicatie met onze leden in Soest, intern overleg met een aantal actieve leden en contacten met de gemeente Soest.

Waar zijn we de laatste tijd mee bezig geweest?

Fiets-afsluiting Dorpsstreek: Nabij de kruising met de Veenzoom nam een grondeigenaar maatregelen om fietspad Dorpsstreek af te sluiten. Fietsersbond Soest meldde dat bij gemeente Soest en die ging meteen over tot handhaving.

Fiets-afsluiting Pijnenburg: Fietsersbond Soest ondersteunt de actiegroep “Fietsvrienden van Pijnenburg”. Gemeente Baarn wees het handhavingsverzoek af en de actiegroep stapt nu naar de rechter.

Herinrichting Poort van Baarn: De Fietsersbond kon ingrijpen in plannen rond de Escherrotonde. Bij het oplossen van autoproblemen daar werden de fietsersproblemen groter. Onze ingreep leidde tot plannen voor een fietstunnel naast Nijhof, een extra rotonde Chopinlaan en zelfs tot oprichting van een nieuwe Fietsersbond afdeling Eemnes/Baarn.

De nieuwe snelfietsroutes: Amersfoort-Utrecht krijgt bij Soestduinen een verbeterde oversteek en Amersfoort-Hilversum willen wij deels langs de AP Hilhorstweg laten lopen, maar dan met meer veiligheid voor de fietser.

Provincie Utrecht wil gemeente Soest “autoluwer” maken. Wij hadden inbreng in het rapport daarover.

Wij kwamen met het idee van waarschuwingslampjes in het wegdek van rotondes.

Wij doen al jaren fietsverlichtingacties, om te zorgen dat onverlichte fietsers weer veilig door kunnen.

Om het verkeer rondom scholen fietsveiliger te maken onderzochten we alle basisscholen in de gemeente en deden we voor elke school aanbevelingen voor verbetering. Ons rapport werd enthousiast ontvangen, maar op de gekleurde hekjes bij de schoolingangen na, pakte de gemeente nog maar weinig van onze aanbevelingen op.

Hoe werkt Fietsersbond Soest? Tweemaandelijks hebben we intern overleg. Het volgende op 15 december. Driemaandelijks overleggen we met onze contactpersoon van gemeente Soest, de volgende keer op 7 december. Bij provinciale projecten overleggen we met provincie Utrecht. De verslagen van alle overleggen zijn openbaar.

Wie zijn de mensen achter Fietsersbond Soest?
We zijn zes inwoners van gemeente Soest die samen het bestuur en de werkgroepen vormen van deze plaatselijke afdeling. Samen stellen we prioriteiten en nemen beslissingen. Wij fietsen niet overal en we spreken niet iedereen. Wij hebben andere inwoners van Soest nodig om onze extra oren, ogen en hersens zijn. We kijken uit naar jullie vragen, opmerkingen en goede ideeën. Ons bereiken kan via e-mail adres: soest@fietsersbond.nl en het postadres Spinet 52, 3766ZE Soest. Zo bereik je voorzitter Roeland, penningmeester Liesbeth, secretaris Rob en de andere drie actieve leden Joke, Ria en Misja.

Lat: 52.1722877
Long: 5.2799374

Een momentje...
Cookie-instellingen